Eksik Rekabet Piyasasının Tanımı ve İşleyişi

Eksik Rekabet Piyasasının Tanımı ve İşleyişi

Tekel olarak bildiğimiz eksik rekabet piyasası, yalnızca bir firmanın piyasaya hakim olduğu ve faaliyette bulunduğu bir piyasa türüdür. Tek satıcının piyasada bulunması, tek bir satıcının yakın ikamesi olmayan bir malı satması ve başka firmaların piyasaya girmesini engelleyen birçok önemli kuralların olması, eksik rekabet piyasasının varsayımlarıdır. Eksik rekabet piyasasında bulunan firmanın, marjinal maliyetinin marjinal gelire eşit olması halinde üretim yapar ve ürünleri satması gereken en yüksek fiyata satıp, mümkün olduğu kadar fazla kâr elde etmeye çalışır. Sattığı ürünün fiyatı, marjinal gelirin den fazla olduğu için, talep eğrisi marjinal gelir eğrisinin üzerinde olması ve denge üretim düzeyi için ürünün fiyatının marjinal maliyetin den fazla olması, eksik rekabet piyasasının en önemli özelliklerindendir. Eksik rekabet piyasasında bulunan firma, kısa dönemde olduğu gibi uzun dönemde de piyasaya girişin engellenmesiyle, kâr elde etmeye devam etmektedir. Yasal, ekonomik ve teknolojik olarak engellenen piyasaya dahil olmak isteyen firmaların bulunması, eksik rekabet piyasasında bulunan firmalar için kârın artmasında önemli rol oynamaktadır. Yine eksik rekabet piyasasında bulunan firmalar, bir ürünü farklı müşterilerine farklı fiyatlardan satarak, kâr oranını kendisi belirleyebilir. Tam rekabet piyasasın da kaynaklar etkin olarak kullanılmasına karşın eksik rekabet piyasasında bu kaynakların kullanılması mümkün değildir.

Eksik Rekabet Piyasasındaki Firmanın Hareketleri

Satış fiyatının marjinal gelirden fazla olduğu eksik rekabet piyasasındaki firmanın, marjinal gelir eğrisinin talep eğrisinin altında yer aldığı gözlenmektedir. Marjinal gelirin marjinal maliyetine eşit olması halinde, eksik rekabet piyasasında bulunan firmanın, üretimini arttırarak kâr seviyesini en yüksek seviyeye çıkarması beklenmektedir. Kısa dönemde elde edilen kârın, eksik rekabet piyasasında piyasaya girişin serbest olması nedeniyle, uzun dönemde ortadan kalkması söz konusudur. Ayrıca eksik rekabet piyasası, kaynakların etkin olarak dağıtılmadığı bir piyasa türüdür.

Oligopol Piyasası Nedir?

Sayıları az olan büyük firmaların, birbirleri ile rekabet halindeyken, üretim de yaşanan gelişmelerin, piyasa fiyatını etkilemekte olduğu bir piyasa türü olan oligopol piyasasında, bu firmaların karşılıklı olarak birbirleriyle bağımlılık içerisinde olduğu bilinmektedir.